Tietosuojailmoitus

Laadittu 2.11.2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679), Artiklat 13 ja 14 mukaan.

 

1. Rekisterinpitäjä

Datero ry
Kirjastonkatu 13
65100 Vaasa
Y-tunnus: 1843990-0
Puhelin: 040 129 0847
Sähköposti: datero(at)datero.fi

 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt

Sonja Haga-Erickson
Sähköposti: sonja.haga-erickson(at)datero.fi
Puhelin: 040 129 0847

 

3. Rekisterin nimi

Ohjausilmoittautuminen

(https://www.smaly.fi/tietosuojailmoitus/)

 

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käytetään?

Tietoja, joita olet antanut, ohjausilmoittautumisen taustatietoina.

 

5. Oikeuden peruste henkilötietojesi käsittelyyn

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sinun antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojasi käsitellään niissä rajoissa henkilötietolaki sallii ja edellyttää EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a

 

6. Mitä tietoja kysytään ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Lomakkeelta tallennetaan nimi, sukupuoli, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ohjausajankohta, muut antamasi tieto kuten esimerkiksi kuvaus ohjattavan käytössä olevista laitteista ja ohjelmista.

Henkilötietojasi säilytetään 31.12.2025 asti.

 

7. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Tiedot tallennetaan vain www.smaly.fi  -verkkosivun lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

 

8. Luovutetaanko tietojani muille?

Tietoja ei luovuteta Dateron ulkopuolelle. Tiedot luovutetaan vain niille Dateron työntekijöille, jotka antavat sinulle henkilökohtaista ohjausta ja tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen ulkopuolelle.

 

9. Kuinka henkilötietojani suojataan?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Tietojasi käsittelee vain Dateron ohjausta antavat työntekijät. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot tallentuvat suomalaiselle, Suomessa sijaitsevalle palvelimelle, jonka ylläpidosta vastaa Multim Oy.

 

10. Minun oikeuteni

Sinulla on oikeus tarkastaa antamasi tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen ja sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista.

Jos haluat tarkistaa, korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, lähetä pyyntö dateron järjestösihteerille, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.datero.fi/yhteystiedot.

Jos tietojasi on mielestäsi käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit valittaa Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

 

11. Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Datero voi muuttaa tietosuojailmoitusta, koska sen toiminta ja lain säädäntö voi muuttua.

Jos Datero muuttaa tietosuojailmoitusta paljon, on mahdollista, että sinulle ilmoitetaan siitä.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 15.6.2021.