Tietosuojailmoitus

Laadittu 2.11.2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679), Artiklat 13 ja 14 mukaan. 

1. Rekisterinpitäjä

Datero ry 

Kirjastonkatu 13 

65100 Vaasa 

Y-tunnus: 1843990-0 

Puhelin: 040 129 0847 

Sähköposti: datero(at)datero.fi 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilö

Sonja Haga-Erickson 

Sähköposti: sonja.haga-erickson(at)datero.fi 

Puhelin: 040 129 0847 

3. Rekisterin nimi

Dateron tapahtumien asiakasrekisteri 

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käytetään?

Tietoja, joita olet antanut, käytetään ryhmä-, ohjaus- tai koulutusilmoittautumisen taustatietoina. 

5. Oikeuden peruste henkilötietojesi käsittelyyn

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sinun antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojasi käsitellään niissä rajoissa kuin henkilötietolaki sallii ja edellyttää EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a 

6. Mitä tietoja kysytään ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Lomakkeelta tallennetaan nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, yhteyshenkilön/huoltajan tiedot, tapahtuma mihin ilmoittauduit ja muut antamasi tiedot. 

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on toiminnan kannalta tarpeellista. 

7. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Tiedot tallennetaan Webropol Survey & Reporting kysely- ja raportointisovellukseen. 

8. Luovutetaanko tietojani muille?

Tietoja ei luovuteta Dateron ulkopuolelle. Tiedot luovutetaan vain niille Dateron työntekijöille, jotka antavat sinulle henkilökohtaista ohjausta tai pitävät kurssin ja tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen ulkopuolelle. 

9. Kuinka henkilötietojani suojataan?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. 

Tietojasi käsittelee vain Dateron ohjausta antavat työntekijät. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Webropol Oy toimii tietosuojasäätelyn mukaisena käsittelijänä. Tiedot tallentuvat korkean tietoturvatason Helsingissä sijaitseville palvelinkeskuksille, joiden ylläpidosta vastaa Telia Inmics-Nebula Oy. 

10. Minun oikeuteni

Sinulla on oikeus tarkastaa antamasi tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua 

sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun 

antamaan suostumukseen ja sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista. 

Jos haluat tarkistaa, korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, lähetä pyyntö Dateron järjestösihteerille, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.datero.fi/yhteystiedot

Jos tietojasi on mielestäsi käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit valittaa Tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

11.Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Datero voi muuttaa tietosuojailmoitusta, koska sen toiminta ja lain säädäntö voi muuttua. 

Jos Datero muuttaa tietosuojailmoitusta paljon, on mahdollista, että sinulle ilmoitetaan siitä. 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 14.2.2023.