Smarta verktyg – Bättre resultat -presentationsvideo

Har du utmaningar med läsning och skrivning?

Är du myndig så kan du reservera en tid till en personlig handledning för att underlätta ibruktagandet av digitala läs- och skrivverktyg.