Textinställningar – Word online

Det kan vara lättare att koncentrera sig och att läsa och förstå texten, om man kan förändra textens utseende.

Du kan använda dig av Avancerad läsare -programfunktionen i Word online-programmet, om dokumentet verkar stökigt pga onödigt informationsflöde runt texten.

Funktionen kan t.ex. innebära att överflödig information runt texten tas bort och möjliggör lyssnandet till texten med hjälp av talsyntes.

Se exempel:

Avancerad läsare är inte i bruk. 

Avancerad läsare är aktiverad.

Så här kommer du igång med Avancerad läsare

Du måste logga in på ett Microsoft-konto för att använda Avancerad läsare i Word online.

 

 • Gå till https://www.microsoft.com och logga in på ditt microsoft-konto.
 • Du kan också logga in med ditt hotmail- eller outlook-konto.
  Öppna Word online.
 • Öppna ett dokument som du vill läsa och som du har sparat på ditt konto.
 • Om du inte har texten på ditt konto, öppna ett nytt tomt dokument. I det tomma dokumentet kan du klistra in den text som du vill läsa.

 • När du har öppnat ett textdokument, gå till verktygsfältet uppe i Word.
 • Tryck på Visa > Avancerad läsare.

 • När Avancerad läsare är aktiverat, gå till verktygsfältet uppe i högra hörnet.
 • Tryck på symbolen AA.
 • Vid sidans högra hörn öppnas en meny.
 • Inställningarna på följande bilder påverkar inte det egentliga dokumentets utseende och syns enbart i läsprogrammet Avancerad läsare. 

 • Du kan justera storleken på texten vid funktionen Textstorlek, genom att föra punkten fram och tillbaka på linjen.

 • Genom att välja Öka avstånd kan du öka avståndet mellan orden. 

 • Du kan välja teckensnitt vid funktionen Teckensnitt.
 • Välj lämpligt teckensnitt. 

 • Text- och bakgrundsfärg kan du välja genom funktionen Tema.
 • Välj den bakgrundsfärg som lämpar sig bäst för din användning.   
 • Du kan även välja från en större färgmeny.
 • Välj Fler färger.

 • Från den större färgmenyn kan du välja den inställning som passar just för dig.
 • Välj färg genom att klicka på motsvarande bild.

 • Du kan läsa texten i dokumentets ursprungliga form.
 • Välj Visa källformatering.
 • Utformingen av texten kan störa koncentrationen.
 • Välj Visa källformatering igen för att komma bort från funktionen.