Text blir tal – Edge (Windows 10)

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.

 

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 

 • Nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka stavfel.
 • Texter skrivna på andra språk.

Edge

Microsoft Edge är en färdigt installerad webbläsare som fungerar endast i Windows 10. Edge har en inbyggd funktion som läser upp texter på webbsidor.

Hitta Edge i din dator

 • Gå till Windows Start-fält nere till vänster hörn i skärmen. 
 • Sök på Microsoft Edge i sökfältet eller gå till listan för appar.

För att snabbt hitta Edge i fortsättningen kan appen läggas till i aktivitetsfältet i skärmens nedre kant.

 

 • Sök på Edge > Högerklicka på appen > Välj Fäst i aktivitetsfältet

 • Nu hittar du Edge i aktivitetsfältet nere till höger om Windows start-knapp.

Använd Edge så här

 • Öppna webbläsaren Edge.
 • Gå till en webbsida med text som du vill läsa.
 • Markera texten och klicka på den markerade texten med höger musknapp.
 • Tryck på Läs upp.

 • När du har startat uppläsningen kan du pausa uppläsningen och starta den igen.
 • Du kan göra det under webbadressfältet.
 • Du kan också hoppa bakåt och framåt i texten under uppläsning.

Välj uppläsnings-språk och anpassa läshastighet 

 • Välj röstinställningar, som symboliseras av en människofigur och ljudvågor.
 • Anpassa uppläsnings-hastighet och pröva dig fram så att du hittar den hastighet som passar för dig. 
 • Om talsyntesen inte känner igen textens språk, ändra manuellt till rätt språk. Om uppläsnings-språk (röst) saknas, måste önskat språkpaket installeras på din dator. Läs instruktioner på Microsoft Offices hemsida, hur du laddar ner språkpaket.