Text blir tal – Mac

Instruktionerna är enligt macOS Catalina programversion 10.15

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.

 

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 

 • Nyhetsartiklar och skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka stavfel.
 • Texter skrivna på andra språk.

Kom igång med talsyntesen

Aktivera talsyntesen i datorns inställningar:

 

 • Klicka på: Apple-menyn > Systeminställningar > Hjälpmedel > Tal
 • Klicka i rutan Läs upp markerad text när tangenten trycks ned.

Välj röst och anpassa läshastighet

Pröva dig fram så att du hittar den röst och uppläsningshastighet som passar dig. Vissa röster passar bättre för långsam uppläsning medan andra passar bättre för snabb uppläsning.

 

 • Gå in på rullningslistan som vid systemröst.
 • Klicka på Anpassa…
 • Kryssa för de röster du vill ladda ner till din dator. Några språk har både manliga och kvinnliga röster att välja mellan.
 • Klicka på OK när du valt röster.

 • Anpassa uppläsningshastigheten på linjen.

 

För att byta uppläsningsröst och hastighet i fortsättningen, måste du gå via systeminställningarna.

Använd talsyntesen så här

 • Markera en text på datorn.
 • Aktivera talsyntesen genom att högerklicka på markeringen.
 • Tryck på Tal > Börja tala.
 • Tryck på Tal > Sluta tala för att stoppa uppläsningen.
 • Om du vill aktivera talsyntesen med kortkommando, tryck Alt+Esc. Avsluta talsyntesen med att att trycka Alt + Esc igen.

Talsyntes i Word

När du använder Word (Office 365) är Office färdigt inbyggda talsyntes ett bra alternativ.