Tal blir text – Word online

Instruktionerna håller på att uppdateras.

Istället för att skriva kan du med datorn förvandla ditt tal till text. Du talar och datorn skriver. Den här funktionen kallas diktering.

Diktering fungerar i åtminstone följande applikationer av Microsoft 365-tjänsten:

 

 • Word
 • PowerPoint
 • OneNote

Tips innan du börjar

 

 • Tänk igenom vad du vill säga.
 • Prata lugnt och tydligt.
 • Välj en lugn miljö (oljud och eko kan störa dikteringen)
 • Du kan antingen diktera skiljetecken (till exempel punkt och frågetecken) eller skriva dem med tangentbordet. Se instruktioner längre ner på sidan för att diktera skiljetecken. 


Kom igång med diktering

 • Logga in på ditt Microsoft-konto för att använda Word Online
 • Gå till adressen http://www.office.com och logga in på ditt Microsoft-konto. Du kan även registrera dig för att använda en kostnadsfri version av Microsoft 365.
 • Öppna Word Online
 • Öppna dokumentet där du vill diktera

 • Öppna ett dokument där du vill diktera.
 • Gå till Start.
 • Välj Diktera, som finns i verktygsfältet.

 • När du dikterar första gången, måste du tillåta programvaran att använda datorns mikrofon.
 • Välj tillåt i rutan som dyker upp, efter att du har tryckt på Diktera.

 • När du har tillåtit mikrofonen att användas kan du börja diktera.
 • När du är klar, välj bilden på mikrofonen igen för att avsluta.

Välj språk

När du dikterar, kontrollera att språket du använder är valt.

 

 • Val av språk öppnas då du aktiverar diktering.
 • Välj det språk från listan, som du ska använda.
 • Välj spara.

Om diktering inte fungerar

Dikteringsfunktionen kräver internetuppkoppling. Det kan ta tid för orden man dikterar att synas ifall man har en långsam internetförbindelse.

 

Du kan även kontrollera att du har korrekt mikrofon vald i inställningarna.

 

 • Kontrollera att korrekt mikrofon är vald.
 • Välj Dikteringsinställningar > Mikrofon.
 • Välj mikrofonen du vill använda ur rullgardinsmenyn.
 • Välj Spara.

Dikteringsfunktionen behöver behörighet för mikrofonen. Välj att ge dikteringen behörighet för mikrofon.

 

 • Välj låsikonen eller mikrofonikonen i adressfältet
 • Välj att tillåta användning av mikrofon
 • Välj försök igen i rutan som öppnas

Texten skiljer sig i olika webbläsare.

Diktera skiljetecken

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon. Det är till exempel punkt, frågetecken och ny rad.

 

Här är de vanligaste skiljetecknen och vad du ska säga vid diktering.

Tecken      Du säger
.  punkt
,  komma
!  utropstecken
?

Påbörja ny rad

frågetecken

Ny rad

Konvertera en färdig ljudfil till text

Du kan spela in talet med exempelvis en smartphone eller surfplatta och senare konvertera ljudfilen till text med hjälp av Words transkriberingsfunktion.

 

 • Transkriberingsfunktionen finns i pilen bredvid eller under mikrofonikonen.
 • Välj Transkribera.

 • Välj språket för ljudfilen från rullgardinsmenyn.
 • Välj Ladda upp ljud för att ladda upp ljudfilen

Du kan använda följande ljudfiler:

 

 • .wav
 • .mp4
 • .m4a
 • .mp3

Transkriberingsfunktionen fungerar inte i gratisversionen av Microsoft 365.

Så här använder du diktering i PowerPoint

När du har öppnat PowerPoint-presentationen går du till verktygsfältet i PowerPoint.

 

 • Välj Start > Diktera.
 • Val av språk finns i pilen bredvid eller under mikrofonikonen.

Så här använder du diktering i OneNote

När du har öppnat dina OneNote-anteckningar, gå till verktygsfältet överst i OneNote.

 

 • Välj Start > Diktera.
 • Språkmenyn finns i ett separat verktygsfält som öppnas när dikteringsfunktionen startar.
 • Välj Dikteringsinställningar > Talat språk.
 • Välj det språk du använder från rullgardinsmenyn.
 • Välj Spara.