Tal blir text – Word online och Word Enterprice licens

Istället för att skriva kan du med datorn förvandla ditt tal till text. Du talar och datorn skriver. Den här funktionen kallas diktering.

Tips innan du börjar

 

 • Tänk igenom vad du vill säga.
 • Prata lugnt och tydligt.
 • Du kan antingen diktera skiljetecken (till exempel punkt och frågetecken) eller skriva dem med tangentbordet. Se instruktioner längre ner på sidan för att diktera skiljetecken. 


Kom igång med diktering

 • Logga in på ditt Microsoft-konto och öppna Word Online.

 • Öppna ett dokument där du vill diktera.
 • Gå till Start.
 • Välj Diktera, som finns i högra hörnet av verktygsfältet.

 • När du dikterar första gången, måste du tillåta programvaran att använda datorns mikrofon.
 • Välj tillåt i rutan som dyker upp, efter att du har tryckt på Diktera.

 • När du har tillåtit mikrofonen att användas, visas en röd punkt vid Diktera-knappen. Nu kan du börja prata.
 • När du är klar, välj Diktera igen för att avsluta.

Välj språk

När du dikterar, kontrollera att språket du använder är valt.

 

 • Tryck på pilen bredvid Diktera-knappen, för att se vilket språk som är valt.
 • Välj det språk från listan, som du ska använda.

Diktera skiljetecken

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon. Det är till exempel punkt, frågetecken och ny rad.

 

Här är de vanligaste skiljetecknen och vad du ska säga vid diktering.

Tecken      Du säger
.  punkt
,  komma
!  utropstecken
?

 

På börja ny rad

frågetecken

 

Ny rad