Tal blir text – Mac

Instruktionerna är enligt macOS Catalina programversion 10.15

Istället för att skriva kan du med datorn förvandla ditt tal till text. Du talar och datorn skriver. Den här funktionen kallas diktering.

 

På en Mac dator kan du skapa text med diktering till exempel i text-dokument, formulär och e-post. Funktionen är tillgänglig på alla ställen du kan skriva.

Tips innan du börjar

 • Tänk igenom vad du vill säga. 
 • Prata lugnt och tydligt. 
 • Du kan antingen diktera skiljetecken (till exempel punkt och frågetecken) eller skriva dem med tangentbordet. Se instruktioner längre ner på sidan för att diktera skiljetecken.
 • Du kan lyssna på texten efteråt för att kontrollera att den blivit rätt.

 

Kom igång med diktering

Aktivera diktering i datorns inställningar:

 

 • Klicka på Apple-menyn > Systeminställningar > Tangentbord > Diktering.
 • Aktivera diktering genom att klicka .
 • Välj de språk du vill använda genom att klicka på den blåa pilen efter Språk. Kryssa för de språk du behöver. De språk du väljer kan du växla mellan under dikteringen.
 • Välj mikrofon från menyn under mikrofonsymbolen.
  Den inbyggda mikrofonen är den som redan finns i datorn.
 • Kortkommando innebär att du använder tangentbordet för att aktivera dikteringen.

Gör så här för att börja diktera

 • Tryck på Fn-tangenten två gånger för att aktivera dikteringen. 
 • Du kan börja diktera då du ser en mikrofonsymbol i skärmen.  
 • Avsluta dikteringen genom att klicka på tangenten Fn en gång eller tryck på Klar under mikrofonen.
 • Du kan byta dikteringsspråk genom att trycka på språket under mikrofonen. Där kan du växla mellan de språk du valt i inställningarna. 

Diktera skiljetecken och kommandon

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon. Det är till exempel punkt, frågetecken och ny rad.

 

Det fungerar genom att du säger det tecken du vill att datorn ska skriva. Här är en lista på de vanligaste skiljetecken och vad du ska säga.

Tecken   Du säger
.  punkt
,  komma
!  utropstecken
?  frågetecken