Tal blir text – iPad och iPhone

Instruktionerna är enligt programversion iOS 12.2.

Istället för att skriva kan du med din Ipad och Iphone förvandla ditt tal till text. Du talar och telefon eller surfplattan skriver. Den här funktionen kallas diktering.

 

På iPad och iPhone kan du diktera text överallt där du kan skriva, till exempel i e-post, meddelanden och webben.

Tips innan du börjar

 

 • Tänk igenom vad du vill säga.
 • Prata lugnt och tydligt. 
 • Du kan antingen diktera skiljetecken (till exempel punkt och frågetecken) eller skriva dem med tangentbordet. Se instruktioner längre ner på sidan för att diktera skiljetecken. 
 • Du kan lyssna på texten efteråt för att kontrollera att det är rätt.

Kom igång med diktering

Aktivera diktering i telefonens inställningar:

 

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Aktivera diktering.
 • Bocka för Aktivera diktering så att knappen blir grön.

Språkinställningar

Varje språk har ett eget tangentbord som också styr dikteringen. Därför kan du till exempel inte diktera på svenska med ett finskt tangentbord. Innan du börjar diktera, lägg till både tangentbord och dikteringsspråk för de språk du vill använda. 

Lägg till ett nytt tangentbord

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord.
 • Tryck på Tangentbord för att se vilka språk som är aktiverade.

 • Tryck på Lägg till nytt tangentbord för att aktivera fler språk.
 • Välj språk från listan som du vill använda.
 • Aktivera bara de språk du behöver, annars blir det mera komplicerat om du byter tangentbordets språk.

Lägg till dikteringsspråk

 • Gå tillbaka till Aktivera diktering.
  (Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Aktivera diktering)
 • Tryck på Dikteringsspråk som finns under Aktivera diktering.

 • Bocka för de språk du vill använda då du dikterar.

Gör så här för att börja diktera

 • Gå till en app där du vill skriva.
 • Öppna tangentbordet. 
 • Håll ner glob-symbolen och välj önskat språk från listan. På mellanslags-tangenten syns det valda språket.

 • Börja diktering genom att trycka på mikrofonsymbolen som finns bredvid mellanslagstangenten.
 • Du kan börja prata när tangentbordet ändras till en streckad linje. 

 • När du talar ändras den streckade linjen. Se exempel på bilden.
 • Tryck på linjen för att avsluta diktering.

Diktera skiljetecken

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon. Det är till exempel punkt, frågetecken och ny rad.

 

Det fungerar genom att du säger det tecken du vill att datorn ska skriva. Här är en lista på de vanligaste skiljetecken och vad du ska säga.

Tecken   Du säger
.  punkt
,  komma
!  utropstecken
?  frågetecken