Tal blir text i Word (Office 365) – Windows

Istället för att skriva kan du med datorn förvandla ditt tal till text.

Du talar och datorn skriver. Den här funktionen kallas diktering.

Tips innan du börjar

 

 • Tänk igenom vad du vill säga.
 • Prata lugnt och tydligt.
 • Du kan antingen diktera skiljetecken (till exempel punkt och frågetecken) eller skriva dem med tangentbordet. Se instruktioner längre ner på sidan för att diktera skiljetecken.
 • Du behöver en mikrofon och en internetanslutning.
 • Dikteringsfunktionen kan endast användas av dem som har Microsoft 365 -konto.


Kom igång med diktering

I Word (Office 365) heter dikterings-funktionen Diktera.

 • Öppna ett dokument där du vill diktera.
 • Gå till Start.
 • Välj Diktera, som finns i högra hörnet av verktygsfältet.

 • När du dikterar första gången, måste du ge tillåtelse för programvaran att använda datorns mikrofon.

 • Om datorn inte är ansluten till internet så får du ett felmeddelande Oj då, det är problem med Diktering.
 • Välj Ok.
 • Anslut till internet.

 • När du har tillåtit mikrofonen att användas, visas en röd punkt vid Diktera-knappen. Nu kan du börja prata.
 • När du är klar, välj Diktera igen för att avsluta.

Välj språk

När du dikterar, kontrollera att språket du använder är valt.

 

 • Språkmenyn hittar du i en skild verktygsbalk som öppnas då dikteringsfunktionen sätter igång.
 • Välj Dikteringsinställningar > Talat språk.

Diktera skiljetecken

Då du producerar texter, ska du komma ihåg att använda skiljetecken och kommandon. Det är till exempel punkt, frågetecken och ny rad.

 

Här är de vanligaste skiljetecknen och vad du ska säga vid diktering.

Tecken   Du säger
.  punkt
,  komma
!  utropstecken
? frågetecken
På börja ny rad Ny rad