Städa upp stökiga webbsidor – Google Chrome

Om webbsidor är stökiga på grund av överflödig information runt den text du vill läsa kan du använda en funktion som heter läsvy. Det kan t.ex. innebära att överflödig information runt texten tas bort.

 

Se exempel:

Läsvy är inte aktiverad 

Läsvy är aktiverad 

Läsvy med Mercury Reader

I webbläsaren Google Chrome kan du använda tillägget Mercury Reader för att få bort överflödig information. För att kunna använda tillägget måste du logga in på ett eget Google konto.

Kom igång med läsvy

 • Öppna webbläsaren Google Chrome.
 • Logga in på ett eget Google konto.
 • När du är inloggad, gå till Chromes webstore:
  https://chrome.google.com/webstore.
 • Sök efter tillägget Mercury Reader.
 • Klicka på Lägg till för att installera Mercury Reader på ditt google konto.
 • För att kunna använda läsvyn med Mercury Reader i fortsättningen måste du vara inloggad på ditt Google konto.

 

Om du inte har ett Google konto kan du använda webbläsaren Edge i Windows 10. I edge finns läsvy-funktionen färdigt installerat. 

 

Använd läsvyn så här

 • Öppna en artikel i webbläsaren Google Chrome.
 • Klicka på symbolen för Mercury Reader. Du hittar den vid webbläsarens verktygsfält uppe i höger, bredvid webbadressfältet.
 • Avsluta läsvyn genom att klicka på Mercury Reader-symbolen en gång till.

 

Observera!
Läsvyn fungerar inte på alla webbsidor. Det fungerar till exempel inte på första sidan av en tidnings webbsida. På första sidan visas bara korta utdrag av aktuella artiklar. För att få läsvyn att fungera måste du öppna en artikel så att hela texten av artikeln är synlig.

Anpassa textens utseende

Pröva dig fram att anpassa textens utseende så att den passar dig. 


 • Tryck på kugghjulet som syns uppe till höger i artikeln. 


Anpassa texten i verktygsfältet som öppnas

 

 • Teckenstorlek (Text size)
 • Typsnitt (Typography)
 • Bakgrundsfärg (Theme)