Text blir tal – Word online

Lyssna på texter som läses upp av en så kallad talsyntes på din dator. Med talsyntesen omvandlas texter på skärmen till tal.

 

Du kan använda en talsyntes till exempel för att lyssna på:

 

 • Skolmaterial.
 • Texter som du själv har skrivit och på så vis upptäcka felaktigheter, som kan vara svåra att hitta genom att ögna igenom texten.
 • Texter skrivna på andra språk.

Kom igång med talsyntesen

I Word (Office 365) heter talsyntes-funktionen Avancerad läsare.

 

 • Logga in på ditt Microsoft-konto och öppna Word Online.
 • Öppna dokumentet som du vill lyssna på, och som du sparat på ditt konto.
  Om du inte har något dokument på ditt konto, öppna ett tomt dokument. Du kan kopiera texten du vill lyssna på till det tomma dokumentet.

 • När du har öppnat textdokumentet, gå till verktygsmenyn på den övre balken i Word.
 • Välj Visa > Avancerad läsare.
 • När du aktiverar uppläsningen visas ett verktygsfält på sidans nedre kant.
 • I verktygsfältet kan du starta och pausa i texten.

 • Klicka på Spela upp-tangenten på sidans nedre fält.
 • Talsyntesen börjar läsa upp texten.

Så här använder du talsyntesen

 • Klicka på tangenten Röstinställningar på sidans nedre fält för att ändra på talhastigheten.

 • Justera hastigheten i rullmenyn.
 • Genom att testa olika lägen kan du hitta den avlyssningshastighet som passar dig.

 • Välj talröst Kvinna eller Man.
 • Genom att testa olika röster så hittar du den som passar dig.

Språkinställningar

 • Oftast följer uppläsningsspråket textens språk.
 • Om datorn inte automatiskt byter till rätt språk, byter du språket manuellt.
 • Det valda språket för texten syns nere till vänster.

Ändra språk så här

 • Markera texten som har fel språkinställning.
 • Klicka på språkrutan nere i vänstra hörnet.
 • Välj språk i den ruta som nu öppnas.

Gör uppläsningen smidigare med tangentbordsgenvägar

 • Pausa eller spela upp Läs upp: Ctrl + Mellanslag eller endast Mellanslag.

Andra tangentkommandon som används i Word, kanske inte fungerar i Word online – tjänsten.

Fungerar inte uppläsningen?

Exempelvis Svenska (Finland) finns som alternativ på listan, men den har ingen talsyntes.
För att välja svensk text så väljer man Svenska (Sverige).